retouren

Retourneren en herroepingsrecht
1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.


2. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de
webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie,
zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het
artikel via de bijgeleverde retour bon retourneren en krijgt dan zijn geld terug.


3. Indien de consument van zijn herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt,
dan draagt Blush Mode zorg voor terugbetaling binnen 10 dagen.

LET OP: je kunt niet retourneren in onze winkels, uitsluitend via de webshop! 

4. De retourkosten zijn voor eigen rekening.

 

Retouren van sale artikelen met 50% korting

Bestellingen retourneren van artikelen met 50% korting worden niet terugbetaald, u ontvangt daarvan een tegoedbon.


Eigendomsvoorbehoud
1. De artikelen blijven eigendom van Blush Mode tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.


2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen,
doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


Garantie en aansprakelijkheid
1. Blush Mode staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


2. Blush Mode is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de
consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Blush Mode.


3. Indien Blush Mode, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding
nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is
veroorzaakt.


4. Ondanks de constante zorg en aandacht die Blush Mode aan de samenstelling van de website besteedt,
is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.


5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Blush Mode behoudt zich het
recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.


6. De consument is gehouden Blush Mode te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering
van de overeenkomst tegen Blush Mode mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de
desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.


7. Het is mogelijk dat Blush Mode op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk
interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Blush Mode is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

GRATIS VERZENDING VANAF €50,-                      20% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE                        VEILIG ONLINE BETALEN                           KOM GEZELLIG LANGS BIJ ONZE WINKELS

OVER BLUSH MODE

KLANTENSERVICE

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste aankoop! Je ontvangt in de mail de promotiecode.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2020 by NCA International.